Організація методичної роботи

Методична робота з педагогічними працівниками району здійснюється відповідно наказу відділу освіти №307-од від 01 вересня 2014 року ”Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в навчально - виховних закладах Збаразького району”.

У цьому році продовжується робота над реалізацією навчально-методичного питання “Науково - методичний супровід інноваційної діяльності педагогів, організації якісної освіти та впровадження Державного стандарту початкової та базової загальної освіти, розвитку обдарованості та формування особистості в умовах сучасного інформаційно - технологічного суспільства”. Продовжують працювати 5 методичних центрів, на базі яких працюють міжшкільні методичні об’єднання вчителів української мови та літератури, світової літератури, математики, фізики, біології, хімії, географії, історії, християнської етики.

Районний методичний кабінет забезпечує науково - методичний супровід та організовує роботу щодо виконання і контролю державних, регіональних, цільових програм (проектів, планів та ін.), програм інноваційної діяльності:

- Національної стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року

- Роботи з обдарованими дітьми

- Цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року

- Програми соціальної реабілітації дітей – інвалідів на 2011-2015 роки,

- Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України

- Впровадження авторської системи виховної роботи В.О.Киричука

- Програми правової освіти населення області на 2010-2014 роки

- Плану заходів щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року

- Програми реалізації в області політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2011-2015 роки

- Національної кампанії «Стоп насильству» на період до 2015 року

З окремих питань навчально – виховного процесу діє 19 опорних навчальних закладів (17 загальноосвітніх шкіл та 2 дошкільних заклади).

Продовжують свою роботу 6 творчих груп (вчителів української мови та літератури, хімії, початкових класів, класних керівників, психологів і соціальних педагогів, вихователів дошкільних закладів), пошукових лабораторій вчителів іноземної мови, проблемної групи вчителів біології, динамічних груп вчителів світової літератури, вихователів дошкільних навчальних закладів.

Організована робота постійно діючих семінарів, семінарів – практикумів для вчителів - предметників, шкіл вчителів 1, 2, 3 класів, районної школи молодого вчителя, шкіл новопризначеного класного керівника, психолого – педагогічної підтримки і методичної допомоги молодим та малодосвідченим вчителям початкових класів, управлінського менеджменту, молодого керівника навчального закладу.

Продовжує працювати школа психолого-педагогічної підтримки та методичної допомоги молодим та малодосвідченим вчителям початкових класів. Результат праці – перші доробки молодих вчителів збірка «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття».Створено фокус-групи, робота яких здійснюється згідно розподілу по класах, групи вчителів інформатики та вихователів ГПД. Проведено засідання у Залужанській ЗОШ І-ІІІ ст. на тему «Сучасні освітні технології - шлях до самоосвіти і розвитку творчості молодого і малодосвідченого вчителів».

У всіх навчальних закладах організовано роботу щодо створення портфоліо школи, вчителів, класів, окремих учнів. На допомогу педагогам та керівникам навчальних закладів працівники районного методичного кабінету постійно розробляють методичні рекомендації щодо вдосконалення навчально-виховного процесу та використання сучасних педагогічних технологій і методик. Учасники всіх районних семінарів отримують пакети методичних рекомендацій на паперових та електронних носіях.

В районі сформовано структуру методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільних закладів. - районне методичне об’єднання педагогічних працівників району з періодичністю засідань 2 рази в рік (кер. методист РМК Солодовник О.П.); Школа молодого вихователя (кер. Левицька І.І.); районне методичне об’єднання музичних керівників з періодичністю засідань 4рази в рік (кер. Кобзар Т.В.); творча група вихователів ДНЗ "Формування духовно-ціннісних орієнтирів дитини як засіб соціалізації дошкільника" (кер.Міщук Н.О.); динамічні групи : «Чарівні фарби і талановиті пальчики»(кер. Литвин М.І.); «Філософія дитинства у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського» (кер. Ціміхуд О.Я.), «Використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі дошкільного закладу» (кер. Власенко Н.М.).

Створюючи умови для запровадження інноваційних освітніх технологій на всіх рівнях, продовжуємо роботу щодо моніторингу якості освіти. Моніторингові дослідження ведуться за напрямами: аналіз контингенту учнів, кадрова забезпеченість навчального закладу, результативність навчально-виховного процесу, рівень організації навчально - виховного процесу на уроці, виховна робота, якості надання психологічних послуг, робота з батьками та громадськістю, охорона життя та безпека життєдіяльності, стан здоров’я учнів, матеріально-технічна база, робота бібліотеки.

Працівники методкабінету здійснюють моніторинг компетентності вчителя на різних рівнях професійної майстерності. На допомогу методистам, керівникам закладів з питань експертної оцінки розроблено ряд рекомендацій, схем, таблиць, довідок, пам’яток та ін.

Кiлькiсть переглядiв: 244